Ubusuma butandukanye bgimonogoje mu gihugu c’Uburundi

Ejo wumva ngo bamenye inzu biba urukombamazi ibiri munzu vyose, hanyuma ukumva ngo imirima, imiduga, amasakoshi n’ibindi vyibge. Uyu munsi naho bahaye abantu lift n’imiduga ngo babanyaga urukombamazi, ubu naho ngo biganye igikumu c’umukuru w’igihugu, hanyuma naho ngo biganye ijwi ry’umushikiranganji w’umutekano, umukuru w’igisagara n’abandi bibga ama miliyaridi y’amafaranga n’abahagarariye ubutungane. Ibiriko biraba ubu bitara ikintu kidasanzwe.

Abarundi barakwiriye kwigishwa inyigisho kugira ngo bose bac’ ubgenge kandi babone kure.