Ubushakashatsi: igeregezwa ry’urucanco rwa Ebola rwagenze neza.

Ubushakashatsi bwagizwe ku ncanco zibiri z’ingwara ya Ebola bwerekanye ko izo canco zishobora gukingira umuntu umugera w’iyo ngwara mu kiringo c’umwaka umwe.Ubwo bushakashatsi bwanditswe mu kinyamakuru ca Newe England Journal of Medecine, bwakorewe mu gihugu ca Liberia ku bagwayi 1.500.

Abaronkejwe urwo rucanco rwabakingiye kwandura iyo ngwara mu kiringo cababa umwakaIryo geragezwa ryerekanye ko izo ncanco zishobora kurokora ubuzima bw’abantu, mu gihe hosubira gutera ingwara ya Ebola mu misi iri imbere.

Ingwara ya Ebola yahitanye abantu barenga 11.000 muri Liberia, Sierra Leone na Guinee igihe yatera hagati ya 2014 na 2015.

Publicités