Abasirikare benshi ku mipaka uburundi buhana n’ibindi bihugu.

Mu ntumbero y’iminsi mikuru irangiza umwaka, no kumakuru atandukanye baronka ava irya n’ino, igisirikare c’Uburundi carundanije abasirikare benshi ku mipaka uburundi buhana n’ibindi bihugu. Ngo ni muri iyo ntumbero rero bakuye abasirikare n’abapolisi mu bibanza bimwe bimwe babajana kumipaka.

Ni vyiza yuko bikingira bakagerageza no gukingira abanyagihugu nkuko babivuga mugabo umwansi wabo ashobora kuba ari mugihugu hahati kuko umwansi wa Leta y’uburundi ari uyo wese atanezererewe uko igihugu gitunganijwe.

Umwansi wabo ni umurundi wese, ashonje, yugarijwe n’ubukene kandi ari mumutekano muke. Abo rero ntibari mubuhungiro gusa bari no mugihugu hagati.

Publicités