Umushingamateka Rwasa Agathon afise abansi mugabo n’abakunzi ntabo abuze.

Umushingamateka Rwasa Agathon arafise abamukunda naho afise abansi benshi. Azwi nkumuntu afise politike inyegejwe canke ihinduka bijanye nibihe nuko we nyene yiyumvamwo mumutima. Akongera akamenyekana nkumuntu ari hagati nahagati mu migwi igwanira ubutegetsi hamwe agakorana n’abari kubutegetsi ikindi gihe agakorana n’ababugwanya bivanye nuko inyungu ziwe zihagaze.

Uyu munsi aba ari umugenzi wa Petero Buyoya n’abarwanyi b’abanyamulenge muri Congo, bukeye akaba ari umugenzi wa Petero Nkurunziza n’aba FNL isinzi. Ngira ukwo guhinduka nikwo Leta ya CNDDFDD imwankira igatuma bamuburagiza mumigambi yiwe mbere bakanapfunga barongera bakica abamuyoboka.

Umushingamateka Rwasa Agathon akiri mwishamba azwi nkumusirikareatagira ipete w’umwicanyi karuhariwe kuburyo bamwagiriza amaraso y’abantu benshi mubo barikumwe kurugamba, bagashirako imiryango n’ibisanira vya Gahutu Rémy mwene umugambwe Wabaye FNL. Ico coba arico abantu batari bake bamutoreye? Iyo mero yoba ariyo bamukundira kuburyo naho Leta ikora yitanga ngo imusambure abandi baguma bamushima bakamushimagiza? Uburundi bwoba bugowe!

Leta ivyo iriko iramukorera mu kwica no gupfunga abayoboke biwe, iriko irerekana yuko atari umuvyeyi w’abarundi. Kandi ivyo Leta ya CNDDFDD iriko iramuburabuza mukumutwara umugambwe, mukugerageza kumutwara canke kumuhindurira abamucungera, vyerekana yuko iyo Leta nayo nyene itazi gutandukanya ingendo ya kanyeshamba n’ingendo y’uwumaze kubutegetsi imyaka irenga cumi.

Umuntu yoheza akibaza ati none abarundi babaye abande ga yemwe!

Publicités