Ibigo bikorera mu bijanye n’indero bisabwa kwugurura ikonti mw’ibanki nkuru y’igihugu

Ubushikiranganji bw’ indero n’inyigisho z’imyuga busaba ibigo bikorera mu bijanye n’indero kwugurura konti zavyo mw’ibanki nkuru y’igihugu (BRB) mu ntumbero yo gushira mu ngiro ivyasabwe ko ibigo vyose vyegukira Reta bitegerezwa kwugurura ikonti muriyo banki.

Mw’ikete inomero 620 /CAB/DB/5659/2018,umushikiranganji w’indero n’inyigisho z’imyuga yarungikiye abayobozi b’indero mu ntara,Janviere NDIRAHISHA amenyeshako ibigo vyose bikorera mu bijanye n’indero bifise konti mw’ibanki z’ubudandaji canke mu mashirahamwe yo kuziganya no kuguranana ziherereye mu gisagara ca Bujumbura canke ku mirwa mikuru y’intara ya Gitega na Ngozi bitegerezwa kugurura konti zavyo mw’ibanki nkuru y’igihugu.

Janviere NDIRAHISHA avuga ko ibigo birabwa n’iyo ngingo ari ubuyobozi bukuru bw’indero mu ntara,ubuyobozi bw’indero muri komine,ubugenduzi bw’indero mu ntara,amashure hamwe n’ibigo vyigisha imyuga.

Muriryo kete ,uyo mushikirangaji arangiza asaba ko ikonti zizoba zuguruwe zica zirungikwa murubwo bushikiranganji bitarenze mu mpera z’ukwezi kwa Myandagaro 2018.

Publicités