Ibintu nyamukuru biranga umukozi w’Imana n’umuvugishwa n’Imana b’ukuru

Ibintu biranga umukozi W’imana nyakuri

-Agiribanga kandi ategerezwa kubinva mugihe ciwe

-Yirinda kuvugavuga nukuganira nabenshi Kuko ashobora gusanga akorera kunsaku kurusha kuvugana nimana

-Yirinda kugira nkunzi nkomugahana bamwe abandi ntabakoreko aho nimugihe atahagaciro kumwe abantu Bose

-Ategerezwa kuvuga make nomugihe abamuvuga bavuga batazukuri akihangana kandi akirinda uburyarya

-Kwiyunvira kwazukuri gusumba abandi Kuko twese hano turabiga , ntafukafuke amakosa kubwivyaziga kubantu ahubwo akavugukuri

– Ntakwiye gushingirintahe amakosa

-Yesu yaravuze neza ngo dukore ibishimwa nimana gusumba ibishimwa nabantu ntiturababandi ahubw twirabe

Mwarahezagiwe

Imana idushoboze guhinduka n’uguhindurabandi

Ibiranga umuvugishwa nyakuri

-Yirinda kuvugana na benshi kugirejo ntazavangirwe ngo

-Avugishwe ivyo yunvanyabantu

-Ntakwite gukunda amahera

-Yirinda ubusambanyi kugira ejo ntazamere nka toilette yabose kuko atamukozi W’imana yaba toilette yihuriro

-Ategerezwa kwera nkuwamuhamagaye kandi akirinda kuvuga benese nabi kuko atabazi ivyavurwa nawe

-Ategerezwa gusiguza Imana muri vyose kandi

-akihanganira vyose akagira umutima uzinutswe icaha kuko arivyo bibereye abahamagawe

Publicités