Edouard NDUWIMANA :“Amashirahamwe adaharanira inyugu za poritike sayo kugumura nayo gutanga impanuro”

Umuhuza w’abarundi Edouard NDUWIMANA mu nama yatunganije n’amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike yamenyesheje ko amashirihamwe yabo atarayo kugumura ariko ihangiro yayo ariyo guhamagarira abanyagihugu kwiteza imbere no gukebura reta mu gutanga impanuro mu ntumbero yo gukinga amatati.

Mw’ijambo ryiwe ryo kugurura iyo nama Edouard NDUWIMANA yamenyesheje ko amashirahamwe adaharanira inyungu za poritike ari kirumara kandi akenewe kuko aterera mu buzima bw’abanyagihugu mu bisata vyose vy’igihugu.

Umuhuza w’abarundi Edouard NDUWIMANA yabwiye abitavye iyo nama ko mu ntumbero bihaye mu rwego rwabo aruko bokorana nayo mashirahamwe mu gutorera inyishu amatati yariyo yose.

Francois Xavier NDARUZANIYE arongoye ishirahamwe Izere Ntiwihebura ari mu bitavye iyo nama yabajije ikibazo kijanye n’amasanganya amaze imisi yibonekeza mu bice bitandukanye atumwa no kutubahiriza amategeko agenga uruja n’uruja.

Umuhuza Edouard NDUWIMANA yishuye ko reta yasohoye itegeko ryo kwaka urupapuro rutanga uburenganzira bwo kugendesha imodoka abatubahiriza amategeko agenga uruja n’uruza mu mabarabara.

Jean Marie NSHIMIRIMANA atwara ishirahamwe Ntabariza Ntiwihebure yabajije ibijanye n’amadosiye y’ abafungwa usanga bararekuwe ariko bakagumizwa mu mpimba.

Kurico kibazo umuhuza Edoauard NDUWIMANA yishuye ko basavye icegeranyo kijanye n’amadosiye y’abafungwa barekuwe ariko usanga bakiri mu mabohero mu misi iri imbere bagiye kuraba uko bazokorana n’ababijejwe kugira barabe ico korwa mu maguru masha mu ntumbero yo gutorera umuti ico kibazo.