Burundi-Rwanda: Ingenzi zigira uruja n’uruza muri ivyo bihugu zirakubagugwa

Hagize iminsi hibonezeza ikubagugwa ry’ingenzi zigira uruja n’uruza ziciye muri ivyo bihugu bibiri Uburundi n’Urwanda. Hariho abavuze yuko bakubiswe abandi bambugwa utwabo harimwo n’impapuro z’inzira. Ingenzi zica muri ivyo bihugu zisabwa kwiyubara.

Publicités