Wa ndyadya we, banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe,uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe.

MATAYO 7:5 Wa ndyadya we,banza witosore inkingi iri mu jisho ryawe,uheze ubone neza gutosora akabango kari mu jisho rya mugenzawe.

indyadya ni umwiyorobetsi wo kurwego rwo hejuru. Imana irashaka ko jewe nawewe imbere yuko turaba abandi tubanze twirabe ko ivyacu vyose ari sawa. Imbere y’uko twigisha abandi tubanze twiyigishe. Imbere y’uko dukosora abandi tubanze twikosore.

Ivyaha vyuwundi biroroshe kubona. Reka tubanze twirabe niho tuzobona uko turi bufashe abandi.

Nagomba nkwibutse ko mu rugendo ruja mw’ijuru tutorohewe. Satani, isi n’umubiri vyose biturwaniriza hamwe. Kubw’ivyo haraho bishika tukananirwa,tugacumura. Nivyiza ko twama twisuzuma,twirimbura,twiyezesha amaraso ya Kristo.

Dusenge: Uhoraho Data tugushimiye ko witwa Imana yacu.Duharire ivyaha vyacu vyose. turwanirire,utunyegeze,udutsindire kuko tutokwibashisha. Ni mw’izina rya Yesu twizeye. Amen

Publicités