Radio Isezerano Internationale Ibiganiro bitgura amasengesha agira abe mukanya 00:00 sa sita zijoro.

countdown.-abisezerano
Abisezerano-isaha yo kwegera Imana irashitse