Abubaha Uhoraho ni bavuge, bat’ imbabazi ziwe zamah’ibihe bidashira

ZABURI 118:4 Abubaha Uhoraho ni bavuge, bat’ imbabazi ziwe zamah’ibihe bidashira.

Iyo wubaha Uhoraho, wama ubona imbabazi ziwe uko bwije uko bukeye. Imana yacu ni umutabazi wacu, ni umwungere wacu, ni tuyisenge tuyubashe.

Turondere ukwubaha Uhoraho nk’umuremyi wacu,ariwe yaduhaye ubu buzima dufise. Tumwizere kuko ni umwizigirwa,tumusenge kuko ni Imana yacu Ihoraho. Duce bugufi imbere y’Imana yacu kuko niyo itugaburira,akatwambika,ikadusiga,…

Niyo ibabarira ivyaha vyacu,ikatwambika umunezero mugishingo c’umubabaro, iduha umugisha mugishingo c’umuvumo. HEZAGIRWA MANA YACU UHORAHO.

Dusenge: Uhoraho Mwami Mana yacu,imbabazi zawe ziraduhagije. Tugushimiye imbabazi wama utugirira kuko tubeshejweho nawe,kandi niwewe udukura muvyara vy’umurwanizi n’ivy’abansi bacu. None babarira ivyaha vyacu vyocu vyose. Genderera ubwoko bwawe n’ihanga ryawe. Ni mw’izina rya Yesu twizeye. Amen

Publicités

Répondre

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google

Vous commentez à l'aide de votre compte Google. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s