Umuvyuro n’Ikanguro mu gihugu ca Kenya

Mu Burundi turi ku rutonde rw’ijuru rwogutanguza umuvyuro n’Ikanguro. Ariko biraboneka yuko ziriko ziratangata muri Kenya aho aba polisi n’abasirikare batanguye kuvuga uburumwa mw’ibarabara.