Imburi zitandukanye ku gihugu c’Uburundi n’ingene umenya ubuhanuzi bg’ukuri.

Ukaba ugomba kw’umviriza ubgo buhanuzi n’imburi kugihugu c’Uburundi no kumenya gutandukanya abahanuzi b’Imana n’abahanuzi b’ibinyoma, voma Application Mobile kuri iki kiraro uheze ukurikirane ivyo biganiro:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isezerano&hl=fr

Urashobora kandi gukurikirana n’ibindi biganiro vya Radio Isezerano Internationale ku munsi ku munsi kuri WhatsApp kurikira iyi mihora:

https://chat.whatsapp.com/Cff7JzihTrl02jUTSrrFxw

https://chat.whatsapp.com/DW6qxIuNn0y1yAhJflJH1L

https://chat.whatsapp.com/JB2gv1zc9AJDeUTztyMKZu