Abakenyezi baririmvye ururirimbo ruvuga yuko hariho inzara mu Burundi barahagaritswe.

Uwanditse iyo nkuru agira ati: abakenyezi batatu bo mu mugambge CNL: Ntakarutimana Clavera, Ndaruseheye Radegonde na Wizerimana Radegonde barahagaritswe bagirizwa kuba bararirimvye ururirimbo ruvuga yuko hariho inzara mu gihugu c’Uburundi. Ipfungwa ryabo ntiribonwa kumwe n’abantu batandukanye mbere bakanakoresha n’imvugo itaryoshe kuko nk’abashigikiye musitanteri wa Komine Gitega yabahagaritse basa n’abamushgikira.

Umwe mu babonye iyo nkuru ku rubuga yavize ati:” Gufata abakenyezi nk’aba nta teka bitwambika, uwubijejwe yarakwiriye kubashikira akabihaniza mu kubamenyesha ikosa bakoze bitarinze kuba birebire.”

Uwundi yagize ati uretse abantu baririmvye urwo ruririmbo hari n’abandi bidoga bavuga amajambo ataryoshe kubera ivyo babona ku ntwaro. Hari uwagize ati: “

Ibitaryoshe ni vyinshi. Si indirimbo zonyene n’amajambo asanzwe ntaryoha.

  • Uraza ndakujane mu matukutuku, mu makinga n’amamoto wiyumvire.
  • Uraza ndakujane muri bamwe bari bubatse utu kiosques ku mabarabara wiyumvire.
  • Uraza ndakujane mu mabohero atandukanye wiyumvire.
  • Uraza ndakujane mu bana bo mwibarabara mwiyumvire.
  • Uraza ndakujane mu bitaro bitandukanye wumvirize ingene abarwaye n’abagwaje bavuga.
  • Uraza ndakujane kwa Legentil uzozane ikaramu n’urupapuro wiyumvire.
  • Uzotahura yuko gufata ugapfunga umuntu ari muri urya mugambge ngo yaririmvye inzara atari umuti w’ ikibazo. Demokarasi turirimba irafise aho irurira kandi abayishira imbere bakwiriye kwerekanira yuko bayitahura.
  • Abarundi turakwiriye kwerekana ukwihanganiranira, na cane cane abafise ubutegetsi bagatearira bose mu kubafata nk’abavukanyi.