Abitwa yuko bakorera Imana bigenza nk’abandi banyavyaha

Urusengero rwa « Eglise Vivante » i #Makamba rurugaye kuva kuri uyu w’Imana igenekerezo rya 07/05/2023 kubw’amatati ari hagati y’abapastori barwo

Muri abo bastori b’urwo rushengero, umwe muribo yagirizwa n’abagenziwe kwihariza ubutunzi bw’urushengero mbere akaba « yarahinduje n’impapuro ndangabutunzi avyiyandikako »

Abo pasteri bagenziwe bamaze kwitura intwaro, Buramatari yasavye ko uwo mupasiteri asubiza impapuro ndangabutunzi bw’urusengero nkuko zahoze ziri ariko ngo ntiyabikoze

Mu gihe abakirisu bari baje gusenga kuw’Imana uheze rero basanze imiryango yugajwe amagufuri batari bamenyereye baca bitura abajejwe intwaro abo nabo baca bongerako ayandi bakavugako babikoze mu ntumbero yo kwirinda imishamirano yohava yaduka